raku

Raku

kg

Grès ALASKA chamotte 40% 0-0.2

kg

Grès BACCO chamotte 25% 1.0

kg

Grès DIANA chamotte 50% 1.5

kg

Grès EVEREST chamotte 40% 0-1.5

kg

Grès SIBERIA chamotte 40% 0-0.5


kg

Grès ATHENA chamotte 40% 0-0.5


kg

Grès gris-bleu BLUE chamotte 40% 0-0.5

kg

Grès GECH chamotte 40% 0-1.5